Онлайн конвертація документів doc, rtf в html

Рівненська обласна наукова медична бібліотекаРівненська обласна наукова медична бібліотека
Бандрівська Н. Н. Місцеві лікувальні заходи у працівників цементного виробництва, хворих на генералізований пародонтит [Текст] // Практична медицина. 2009. Т. 15 № С. 108-111
14.24 Kb.
Реферат скачан с сайта allreferat wow uaРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Реферат 153.35 Kb.
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступнПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступн
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
1.65 Mb.
Привате акцiонерне товариство "страхова компанiя "альфа страхування"
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Привате акцiонерне товариство "страхова компанiя "альфа страхування"
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
Робочий тематичний план навчальної дисципліни Філософія (для підготовки до кандидатського іспиту) для студентів магістерських програм Наукма обсяг аудиторних годин: 52 Триместр викладання IVРобочий тематичний план навчальної дисципліни Філософія (для підготовки до кандидатського іспиту) для студентів магістерських програм Наукма обсяг аудиторних годин: 52 Триместр викладання IV
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки. Основна увага приділяється систематизації знань у царині філософії, осягненню логіки її історичного розвитку та напрямам сучасних досліджень
295.1 Kb.
Види робіт
Форма проведення
Лютий Тарас Володимирович
Зміст, вступ, розділ і, розділ іі
Міністерство аграрної політики україниМіністерство аграрної політики україни
Текст] : навч посібн. Кн. 1 : Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних. Прикладні задачі / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов. – К. : Книги України лтд, 2009. – 578 с
300.19 Kb.
Робочий зошит із методичними рекомендаціями для лабораторних занять по дисципліні "Моделювання технологічних процесів в сільсько
2. Техніка. Технічні науки
3. Сільське господарство
Продуктивність агропромислового виробництва
Міністерство аграрної політики україни preview 1 Міністерство аграрної політики україни preview 2 Міністерство аграрної політики україни preview 3 Міністерство аграрної політики україни preview 4 Міністерство аграрної політики україни preview 5
І. В. Алєксєєв [та ін.]. Л. Львів політехніка, 2004. 168 сІ. В. Алєксєєв [та ін.]. Л. Львів політехніка, 2004. 168 с
Гроші та кредит : навч посібник / І. В. Алєксєєв [та ін.]. – Л. : Львів політехніка, 2004. – 168 с
0.52 Mb.
Видання розраховане на широке коло фахівців з питань інформаційної безпеки, а також може бути використане у навчальному процесі.
Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових та інженерно-технічних працівників.
Материал, помещенный в книге, может быть также полезен для инженерно-технических работников судоремонтных предприятий и механико
Для студентів вищих навчальних закладів.
План Основні правила диференціювання. Похідні від елементарних функцій. Похідна від степеневої функції. Похідна від степеневої та логарифмічної функціїПлан Основні правила диференціювання. Похідні від елементарних функцій. Похідна від степеневої функції. Похідна від степеневої та логарифмічної функції
Операція знаходження похідної від даної функції називається диференціюванням цієї функції. Доведемо ряд теорем, які дають основні правила знаходження похідних від функцій
Реферат 93.17 Kb.
Багатьох зміннихБагатьох змінних
Робота виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти І науки України
Автореферат 430.77 Kb.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеняАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня preview Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність 08. 00. 04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Автореферат 0.61 Mb.
Методичні рекомендації з агроекологічного моніторингу територій, за бруднених стійкими органічними забруднювачамиМетодичні рекомендації з агроекологічного моніторингу територій, за бруднених стійкими органічними забруднювачами
Методичні рекомендації з біотестування забруднених стійкими органічними забруднювачами грунтів [Текст] / за ред. О. І. Фурдичка. – К. : Наану іа, 2010. – 19 с
Методичні рекомендації 257.78 Kb.
Реферат скачан с сайта allreferat wow uaРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Нескладно виявити, що коли в науках "усiм" "усе" зро­­­зумiло, тодi ми маємо справу з "когнiтивною стагнацiєю" яка здебiльшого заслiплена грандiознiстю тiєї чи iншої наукової тра­­­дицiї, а не розумiнням сутi справи
Реферат 321.21 Kb.
Реферат скачан с сайта allreferat wow uaРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Жанр фейлетону має двохсотрічну історію. Неабиякий інтерес привертають до себе фейлетони 20-50-их років XX ст., особливо прозові твори класиків Остапа Вишні, І.Ільфа та Є. Петрова, М. Зощенка та ін
Реферат 83.07 Kb.
МиколаївМиколаїв
Як І було за Радянського Союзу до волі народу не прислухаються І зараз. І, взагалі, старі норми І ідеали ще надто глибоко сидять в мозку нашого народу. Розглянемо сучасне становище нашої країни, спираючись на чинники, які впливають на демократичний розвиток України
37.71 Kb.
Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом І фінансуванняЗапобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом І фінансування
Схеми, механізми І технології, які застосовуються при відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом
Закон 354.27 Kb.
Реферат скачан с сайта allreferat wow uaРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Під час підготовки до свята проводиться конкурс малюків “ Простягаєм руки природі, щоб із нею жити в згоді”
Реферат 101.28 Kb.
Вступ 3Вступ 3
Розділ І. Проблема вікових особливостей пам‘яті молодших школярів у психологічній літературі
428.61 Kb.
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступнПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступн
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
1.49 Mb.
Реферат скачан с сайта allreferat wow uaРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Уніфікація документів заключається в установленні одностайного складу та форм управлінських документів, що фіксують здійснення однотипових управлінських функцій
Реферат 233.82 Kb.
Реферат скачан с сайта allreferat wow uaРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Суб'єкти правовідносин. Правосуб'єктність фізичних осіб. Правосуб'єктність юридичних осіб
Реферат 97.55 Kb.
Реферат скачан с сайта allreferat wow uaРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
Реферат 333.58 Kb.
І.Є. Булига Відповідальний за випускІ.Є. Булига Відповідальний за випуск preview І.Є. Булига Відповідальний за випуск
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно- бібліографічний відділ, 2009. 15 с
204.67 Kb.
Джека Лондона \"Мартін Іден\"Джека Лондона "Мартін Іден"
Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона "Мартін Іден" як роман-автобіографія)
Реферат 241.82 Kb.
Законодавча процедура в УкраїніЗаконодавча процедура в Україні preview Законодавча процедура в Україні
Заключна стадія законодавчого процесу включає процедуру підписання законів, опублікування, введення їх у дію тощо
Закон 325.47 Kb.
І от майже через три роки після появи \"революційної\" Windows 95 І після закінчення майже річного періоду бета-тестування на світ з\І от майже через три роки після появи "революційної" Windows 95 І після закінчення майже річного періоду бета-тестування на світ з'явилася нова версія Windows
Але давайте спочатку розберемося з тим, наскільки новою в порівнянні з Windows 95 вважає цю операційну систему сама корпорація Microsoft
144.8 Kb.
«Цифрові эом»«Цифрові эом»
Реферат 102.15 Kb.
Наукова б I бл I отека бюлетень №5 h ових надходжень л I тератури у травні 2010 рокуНаукова б I бл I отека бюлетень №5 h ових надходжень л I тератури у травні 2010 року
Короткий довідник з історії української журналістики : Довід вид. / О. О. Гусєва, Н. М. Бикова; дну ім. О. Гончара. – Д. Рвв дну, 2010. – 100 c. – 6 грн. 97 к
382.46 Kb.
Дані про молодих вченихДані про молодих вчених
Удосконалення технології глазурованих цукерок з метою подовження терміну зберігання
95.04 Kb.
\" Імунологічна несумісність крові матері І плоду. Ведення вагітності.\"" Імунологічна несумісність крові матері І плоду. Ведення вагітності."
Гхн діагностується у 0,5% новонароджених. Смертність від неї складає 0,3 на 1000 дітей, що народились живими. У зв'язку з цим проблема діагностики, лікування та профілактики гхн залишається досить актуальною
180.94 Kb.
Веб-квест как инновационная информационно-коммуникационная технология в образовании: сущность и проблемы применения / И. Ф. Албегова, Г. Л. Шаматонова // ДистанВеб-квест как инновационная информационно-коммуникационная технология в образовании: сущность и проблемы применения / И. Ф. Албегова, Г. Л. Шаматонова // Дистан
И. Ф. Албегова, Г. Л. Шаматонова // Дистанционное и виртуальное обучение : дайджест российской и зарубежной прессы. М. Современная гуманитарная академия. 2009. N c. 7-12. (Шифр Д2/2009/7)
219.88 Kb.
З історії української філософіїЗ історії української філософії
Результат цієї діалогічної дискусії засвідчує, що хоча зміст суспільного буття пройнятий суперечливими процесами, його історична тенденція є прогресивною
3.1 Mb.


Документи


База даних захищена авторським правом ©znatock 2000-2011
звернутися до адміністрації
Головна сторінка